دومورد ازتهدیدات فرهنگى و راهبردهاى مقابله با آن در کلام امام خامنه ای

((احساس مى شود که در سینما، در مطبوعات ، حتى رادیو تلویزیون و... در سالن هاى فرهنگى در جشنواره ها و در جاى جاى مناطق فرهنگى ، یک بخش یا یک مهره از آن مجموعه در آنجا حاضر است و دارند کار مى کنند. اول هم فرهنگى محض حرکت کرده اند اما حالا سیاسى اش هم کرده اند، به دولت انتقاد بکنند، به نظام انتقاد بکنند، روى گذشته نظام علامت سؤال بگذارند، این کار شده است ، این کار، کار بسیار خطرناکى است .))
کما اینکه دشمنان انقلاب به موازات آن با نفوذ خود در دستگاه هاى فرهنگى کشور اقدامات مخرب دیگرى را آغاز و به شدّت ادامه مى دهد.
مقام معظم رهبرى در بحث مطبوعات چنین مى فرمایند:
((من حالا مى بینم متاءسفانه همان دشمنى که به وسیله ى تبلیغات خود، همتش این بود که افکار عمومى یک کشور را به سمتى متوجه بکند، امروز به جاى رادیو آمده و در داخل کشور ما پایگاه زده است . بعضى از این مطبوعاتى که امروز هستند، پایگاه هاى دشمنند، همان کارى را مى کنند که رادیو و تلویزیون هاى بى بى سى و امریکا و رژیم صهیونیستى مى خواهند بکنند.))
ایشان هدف دیگر دشمن را نفوذ در جمهورى اسلامى دانسته و مى فرمایند:
((هدف این دشمنان ، عبارت از نفوذ پیدا کردن در جمهورى اسلامى است همچنان که در خیلى از کشورهاى همسایه ما نفوذ دارند.))
رهنمود ولایت
مقابله با حرکت هاى مخرب استکبارى و جلوگیرى از توطئه ها و نفوذ دشمن در موارد فوق ازجمله راه کارهائى است که معظم له به آن اشاره داشته و مى فرمایند:
((درمقابل توطئه فرهنگى دوگونه مى شود کار کرد: یکى کار سلبى و دیگرى کار ایجابى ، کار سلبى مقابله با آنها و جلوگیرى از نفوذ آنهاست . کار ایجابى ، کار فرهنگى صحیح است .))
و مهمتر از آن بیدارى مردم و مسؤولان را مؤثرترین و بهترین شیوه درمقابل نفوذ فرهنگى دشمن عنوان نموده و مى فرمایند:
((دشمن امروز امیدوار است شاید بتواند از ضعف استفاده کند، از ساده اندیشى استفاده کند، جاى پاى خود را در دستگاه هاى سیاسى کشور و دستگاه هاى فرهنگى کشور باز هم باز کند. اما من عرض مى کنم این ملت بیدار است ، مسؤولان بیدارند و جواب زیاده طلبى دشمن را با قدرت به او خواهند داد.))
توصیه هاى راهبردى
راهکارهاى زیر در جهت میل به مقصود پیشنهاد مى گردد.
1- شناساندن مهره هاى دشمن با ایجاد هوشیارى و آگاهى دادن به مردم
2- جلوگیرى از نفوذ دشمنان و مقابله با زیاده طلبى آنان
3- پاکسازى مراکز فرهنگى از عناصر ناباب
4- سپردن پست هاى کلیدى فرهنگى به شایستگان و عناصر دلسوز و انقلابى
5- انجام کار فرهنگى صحیح براى اقشار مختلف مردم
6- فهم زبان مخاطبین و ایجاد ارتباط با آنان خصوصا نسل جوان
7- بهره گیرى از ابزار فرهنگى تبلیغى مدرن در تبیین صحیح فرهنگ اسلامى

2- فسادانگیزى 
یکى از حربه هاى قدیمى استعمار در جهت ازبین بردن فرهنگ ارزشى ملت ها خصوصا فرهنگ اصیل اسلامى فساد انگیزى است . در همین رابطه انقلاب شکوهمند اسلامى ایران که مبتنى بر ارزش هاى واقعى و اسلامى مى باشد نسبت به ترویج فساد بوده و مى باشد.
مقام معظم رهبرى در این زمینه مى فرمایند:
((یکى از توطئه هاى دشمن فساد انگیزى است .))
در جاى دیگر نیز به این توطئه چنین اشاره مى کنند که :
((فساد و فحشایى که به جامعه ما تزریق مى کنند تا جوانان ما را مبتلا کنند، توطئه است .))
در این توطئه بیشترین سرمایه گذارى دشمن نسبت به روى جوانان و با جدیدترین ابزارها و امکانات موجود صورت مى گیرد که ایشان ضمن هشدار به این مسئله مى فرمایند:
((جوانى که مظهر طهارت و صفا و پاکى است ، دشمن مى خواهد او را به فساد و بى صفایى و ناپاکى در انواع مختلفش بکشاند.))
و نیز مى فرماید:
((انگلیسى ها... به این فکر افتادند که باید کارى کرد. نسل هاى روبه رشد این کشورها، از دین جدا شوند، براى این کار دو راه باید پیموده مى شد، یک راه اشاعه شهوات و باز کردن راه شهوت رانى بود... از راه کشف حجاب ، رواج بى بندوبارى ، مى خوارگى ، رابطه محدود زن و مرد را بشکنند. دوم بنیان دانشگاه یعنى مرکز پرورش انسان هاى دانشمند طبق پیشرفت هاى علمى روز بر بى دینى و معارضه با دین گذاشته شد.))
رهنمود ولایت
آن گاه معظم له این نکته را متذکر مى شوند که براى حفظ فرهنگ ارزشى انقلاب باید مانع توطئه دشمن شد و این مانعیت نیز از طرق مختلف امکان پذیر است که از جمله آنها اقامه امربه معروف و نهى ازمنکر است ، لذا مى فرمایند:
((جوانان در محیط خودشان امربه معروف و نهى ازمنکر کنند... امربه معروف و نهى ازمنکر را اقامه کنند، نگذارید در جوامع جوان چه در مدرسه ها و چه در دانشگاه ها کار به فساد بکشد، این مراکز براى دشمن هدف است .))
توصیه هاى راهبردى
راهکارهاى زیر در تحقق رهنمود ولایت توصیه مى گردد:
1- اجراى فریضه ى بسیار مهم امربه معروف و نهى ازمنکر و ترویج آن
2- آگاهى دادن اقشار مختلف مردم و برملا کردن توطئه دشمن
3- ایجاد محیطهاى سالم فرهنگى تفریحى
4- حل معضل ازدواج ازطریق ایجاد زمینه هاى فرهنگى ، کاهش هزینه ها، ایجاد تمهیدات مالى
5- مقابله با آلات و ابزار فسادآور
6- مقابله با فرهنگ فسادانگیز غرب و جلوگیرى از نفوذ آن
7- مقابله با افکار غرب زده و مروج فرهنگ غرب

/ 1 نظر / 20 بازدید
رضوان

سلام خدا قوت وبلاگت حرف نداره