حمله گستاخانه اصلاح طلبان به نظام مجلس خبرگان و شورای نگهبان

به گزارش صبح الوند، دومین همایش فصلی اصلاح‌طلبان استان همدان این بار با حضور سعید رضوی‌فقیه اما با عنوان «بررسی موانع و راهبردهای تدبیر و امید» اندیشه و تضادهای فکری اصلاح‌طلبان در مواجه با نظام اسلامی را به خوبی عیان کرد.
سخنران این مراسم ابتدا با مقدمه چینی وضعیت کشور را از پادشاهان قاجاریه و پهلوی آغاز کرده و سپس با پیش کشیدن دوران پس از انقلاب، شرایط فعلی نظام مبتنی بر ولایت فقیه را با زمامداران گذشته یکی دانسته و همه را با یک چوب راند.
وی سپس حکومت اسلامی و ولایت فقیه را با القاء تلویحی حکومت فردی و وجود دیکتاتوری در کشور پس از رحلت امام خمینی(ره) زیر سؤال برد و پس از آن به نتیجه رسید که رهبری در شرایط فعلی از مشروعیت، مقبولیت و محبوبیت برخوردار نیست.
طرح موضوع جانشینی رهبری نظام موضوع بعدی بود که رضوی‌فقیه پیش کشید و صراحتاً اعلام کرد با شرایط فعلی در زمان تعیین جانشینی با بروز جنگ تمام عیار قدرت روبرو خواهیم شد.
وی مشی رهبر معظم انقلاب را در لابلای سخنانش زیر سؤال برده و این گونه وانمود کرد که از اصول و خط امام(ره) انحراف ایجاد شده است.
سخنران اصلاح‌طلبان شورای نگهبان را با عبارات توهین آمیزی به شدت تخریب کرده و این مجالس شورای اسلامی بعد از مجلس ششم و مجلس خبرگان را وابسته و فرمایشی نامید.
وی همچنین در جای‌جای سخنان خود با تطهیر فتنه‌گران، فتنه سال 88 را یک مطالبه عمومی و جنبش بر حق انتقادی، و با عبارت جنبش اعتراضی عنوان کرد.
رضوی فقیه از اعضای آشوب طلب دفتر تحکیم در دهه 70 بود که به حزب مشارکت نزدیک شد و به مأموریت از این حزب تندرو در انتخابات سال 88 وارد ستاد اصلی کروبی شد تا در حلقه‌ای با حضور عناصری تندروی دیگر کروبی را برای القای تقلب و انتشار شایعه و ایجاد تشنج مدیریت کنند. وی پس از حوادث فتنه 88 به پاریس رفت و دو سال بعد به کشور بازگشت./مغرب

 

/ 0 نظر / 102 بازدید