اخبار

افزایش خیره کننده علاقه دانشجویان آمریکایی به فرهنگ ایرانی

افزایش تمایل آمریکایی ها به زبان فارسی و فرهنگ ایرانی منجر به جرقه بزرگی موسوم به گسترش برنامه های مطالعاتی ایران به رهبری دانشگاه مریلند و انستیتو در این کشور شد. این جرقه فراتر از نگرانی های ژئوپلتیکی و با هدف تمرکز بر زبان آموزی، یادگیری ادبیات و سایر جنبه های فرهنگی زبان فارسی است. مدیر مرکز مطالعات زبان فارسی دانشگاه مریلند گفت: شمار دانشجویانی که به زبان فارسی جذب می شوند، در حال افزایش است. به عنوان مثال در یک دانشگاه دولتی بالغ بر 30 تا 40 درصد دانشجویان ورودی به یادگیری زبان فارسی علاقه مند هستند. حکاک معتقد است، طی چند سال اخیر این رقم تا 50 درصد افزایش یافته است. هم اکنون در 70 دانشگاه سراسر آمریکا کرسی های زبان فارسی تدریس می شود و نیمی از آن ها برنامه های ویژه ای در زمینه فرهنگ و ادبیات فارسی دارند.

نگرانی مصر از تبلیغ تشیع در این کشور

چورود پناهندگان عراقی شیعه به مصر و تلاش برای ساخت حسینیه در این کشور از عوامل اصلی انتشار مکتب تشیع در برهه اخیر به شمار می آید. روزنامه المصریون در گزارشی از مجمع پژوهش های اسلامی مصر نوشت: برخی از جریان های شیعی به انتشار افکار شیعه در مصر می پردازند. این روزنامه همچنین نوشت: این در حالی است که در پی اظهارات برخی علمای صوفی، مبنی بر عدم اختلاف جدید میان مکتب تشیع و صوفیان، بسیاری از اموال صوفیان نیز در راه انتشار مذهب شیعه در مصر مصرف می شود! همچنین در این گزارش آمده است: یکی از مراکز صوفیه در مصر به ساخت یک مرکز پژوهشی شیعی اقدام کرد و در این راه حدود 10 میلیون جنیه مصری هزینه نمود؛ تا جایی که این امر موجب حمایت بسیاری از جریان های شیعه شد؛ هرچند پیشنهاد بسیاری از عراقی های شیعه پناهنده به مصر، مبنی بر ساخت حسینیه با مخالفت شدید دولت این کشور روبه رو گردید. در این راستا مجمع پژوهش های اسلامی مصر نیز بسیاری از کتب و مجلات شیعیان از جمله کتاب احمد راسم النفیس را مصادره کرد. کتاب مذکور به چگونگی شیعه شدن احمد راسم النفیس عالم سنی که به تشیع گرویده است، می پردازد.

/ 0 نظر / 19 بازدید