بخشی از اعترافات عوامل شبکه دین ستیز

روزانه میلیون ها مسلمان در قلب اروپا در حال انجام فرایض دینی خود هستندمسلمانانی که حضور آنها فقط به مسجدمحدود نمی شود وفعالیت هایشان نیز تنها انجام فرایض دینی شان نیست آنها جزیی از کالبدجوامع غربی هستندوهریک از آنهابا توجه به شغل،توانایی های فنی،دارایی وثروت،تحصیلات وجایگاه اجتماعی خود نقش تعیین کننده ای در جامعه غرب دارند.به هر حال جمعیت در حال رشد مسلمانان در جوامع غربی عکس العمل هایی را به دنبال دارد.

مقامات غربی با اعمال قوانین تبعیض آمیز از جمله ممنوعیت حضور دانشجویان محجبه در دانشگاهها،ممنوعیت ساخت مناره مساجدواعمال محدودیت هایی در زندگی اجتماعی مسلمانان وارد میدان شده اند ودر موارد بسیارزیادی نیزبا خشونت،توهین وبی رحمی مسلمانان اروپایی را موردهدف قرار داده اند اما باهمه این اوصاف هیچ یک از این ترفندها مثمر ثمر واقع نمی شوندودین مبین اسلام در جهان غرب در مسیر رشد وپیشرفت خود گام برمیدارد.

حذف جمعیت فزاینده مسلمانان در غرب برای مقامات این کشورها تبعات فراوانی از جمله سقوط رشد جمعیت کشورها و از دست رفتن نیروهای کارآمد وتاثیرگذارجامعه را به همراه دارداما از سویی تفکرات اصیل اسلامی باعث تلاطم ذهنی تفکرات افراطی حاکم برغرب شده است.

 

لذا دولتمردان غربی متوجه این موضوع شده اند که اسلام در مسیر پویایی خود گام بر می دارد.

 

از این رو از طریق لایه های تاثیرگذارسیاسی جوامع خودبه ترویج اسلامی در چارچوب تفکراتشان می پردازند واین بدان معناست که مسلمانان باید آنطور که مقامات غربی می خواهند مسلمان باشند.

 

از این رو اسلام درجوامع غربی با توجه به مناطق جغرافیایی تقسیم بندی می شود:اسلام آمریکایی،اسلام فرانسوی وحتی اسلام آلمانی در غرب رواج پیدا می کند.

 

 

این توهم شیطانی مبارزه با اسلام بر آنها چنان چیره می شود که نیکولا سارکوزی رییس جمهور فرانسه در جمع مسلمانان روزه دار فرانسه چنین گستاخانه اظهار نظر می کند: “هموطنان من شما قبل از اینکه مسلمان باشید یک فرانسوی هستیدسوال من این است که چگونه می توانیدهنگامیکه روزه هستید ساعت۸ صبح یک فنجان قهوه نخورید ودر حالیکه نماز اجباری نیست وقت خودتان را برای خواندن آن بیش از اندازه تلف کنید”و یا وزیر آموزش وپرورش آلمان پارا فراتر گذاشته ودر اظهار نظری تند سیاست کشورش را در قبال مسلمانان ودین اسلام چنین اعلام می کند:”از این به بعدتمام افرادی که به عنوان معلم وروحانی می خواهند در جامعه آلمان فعالیت کنند باید در دانشگاههای توبینگل، مونسترو و ازنابروک آموزش دیده باشند تا اسلامی را که ما می گوییم تعلیم ببینند.”

 

از نظر وی این دانشگاهها مراکزی برای تلفیق اسلام وغرب هستندکه رویکردجدیدی درتفسیرقرآن ارائه می دهند.

 

 

راه اندازی موسسات،انجمن ها وتشکیل شبکه های میسیونری از سوی دولتمردان غربی اهرمی می شود برای اینکه فقط نامی از اسلام در غرب باقی بماند به همین منظور غربی ها تمام هم وغم خود رابر تسلط بی دینی بر تفکرمسلمانان ساکن اروپا وغرب گذاشته اند.

 

به طور مثال در شورای فرانسوی دین اسلام فتواهایی عجیب همچون خواندن نماز صبح تا ساعت ۱۱٫۴۵ صادر می شودویا اینکه سعی می شودبه مسلمانان این کشور القا شود که نداشتن حجاب،نخواندن نماز وروزه نگرفتن هیچ گونه خللی در انجام فرایض اسلام وارد نمی کند.

 

 

اما امروزه شبکه جهانی اینترنت به واسطه اینکه مرزهای جغرافیایی رادر هم می شکند بهترین وسیله برای پیاده کردن پروژه ای می باشدکه ازآن با نام اسلام اروپایی یاد می شود.

 

اسلام اروپایی که در فضای مجازی توسط فرقه های مخالف با دین داری تبلیغ می شود نه تنها هیچ نشانی از اسلام ناب محمدی ندارد بلکه وظیفه وهدف آن دین ستیزی است.

 

جمهوری اسلامی ایران به عنوان ام القری کشورهای اسلامی از اهداف اصلی اسلام ستیزان می باشد لذا سایت های ضد دینی با هجمه های تبلیغاتی دین ستیزانه فراوان در فضای مجازی سعی در مورد هدف قراردادن اقشار مختلف جامعه ایرانی دارندتا سرمایه اصلی جامعه یعنی دین مداری از مردم سلب شودوبه تبع آن آنچه را که در کشورهای اروپایی پیاده می شود درایران نیز دنبال شود.

 

در همین ارتباط یکی از مدیران ارشد دستگیر شده سایت های ضد دینی در ایران درباره برنامه های انجام شده از سوی این سایت ها گفت:”ایجاد۲۰ وبلاگ ضددینی با عناوین مختلفی چون گفتمان صریح وآزاد وتالار گفتگو اولین اقدام انجام شده از سوی این گروه در راستای انجام پروژه اسلام اروپایی بوده است.”وی خاطر نشان کرد:”تخریب دین،نفی وجود خداوبه تمسخر کشیدن اسلام مهمترین اهداف سایت های ضد دین بود که معمولا در مقالاتی که از سوی اعضا در سایت ها منتشر می شداین امر به طور واضح مشخص است.”

 

مدیر ارشددستگیر شده سایت های انحرافی وضد دینی در فضای مجازی دوران کودکی وجوانی خود را اینگونه توصیف می کند: “پدرم در دوران قبل از انقلاب سمپاد چریک های فدایی خلق بود به همین دلیل تحت فشار بسیار از ایران خارج شدیم وبه آلمان رفتیم. کودکی من در این عوالم گذشت که پدرم می خواست مرا با اندیشه های کمونیستی پرورش دهد واین در زمانی که من می خواستم به مدرسه بروم او مرا در مدارس اسلامی تحت سفارت جمهوری اسلامی ثبت نام نکرد ومن در مدارس معمولی آلمانی یعنی مدارس مسیحی دوران تحصیل خود را سپری کردم .”

 

وی در ادامه خاطر نشان می کند:”بعد از بازگشت به ایران از طریق یک موسسه آموزش زبان آلمانی وآشنایی با دونفر به نام های حمید وعلیرضا که یکی ازآنهااز مدیران موسسه بود ودیگری از دانش پذیران بود توانستم با بخش فرهنگی سفارت آلمان در ایران ارتباط برقرار کنم وبا وعده هایی همچون گرفتن تابعیت آلمانی واستخدام به عنوان معلم رسمی زبان با آنها وارد همکاری شوم.”

 

ارتباط گیری این فرد با سفارت آلمان در تهران اورا در جریان افکار شوم غربی ها برای پیاده سازی هدفی ضد اسلامی قرار می دهدبه طوریکه او متوجه می شود که اروپاییان برنامه مدونی برای تخریب اسلام در پیش گرفته اند.

 

وی با اشاره به اینکه سیاست کشور آلمان در راستای تخریب چهره اسلام بر این مبنا بود که کسانیکه وارد خاک این کشور می شوند بایستی از نظر فکری مورد تجزیه وتحلیل قرارمی گرفتندگفت:”این سیاست با افزایش گرایش به اسلام در اروپا تغییر پیدا کرد وبر این مبنا قرار گرفت که آنها قبل از ورود مهاجران به کشورشان با ایجاد یک برداشت تحریف شده ،سکولاریزه وغیر ولایی از اسلام وارد عمل شوند لذا طرح اروپایی سازی اسلام را مطرح نمودند ودر این راستا با دعوت از دواسلام شناس آلمانی به ایران و برگزاری یک جلسه محرمانه در سفارت قرار شد طرحی با عنوان اسلام اروپایی مطابق با ارز شهای غربی شکل گیرد.”حال این فرد که وارد بازی دین ستیزان شده بود به مهره ای تاثیرگذاردر القای افکار شوم غربیها در قالب برنامه ای مدون واز پیش طراحی شده تبدیل می شود.

 

این فرد موظف می شود اسلام را از طریق کتابی که با ارزشهای غربی وبا فرآیندهای جهانی شدن ومدرنیته کاملا سازگار است به دانشجویان بورسیه آلمان معرفی کندبدون آنکه از این کتاب نامی ببردکتابی که تدریس آن سبب می شود که او خود به شخص ملحدی تبدیل شود.

 

ارتباط گیری با سفارت کشورآلمان در تهران،شرکت در جلسات محرمانه ضد دین،مطالعه وتدریس کتابهای الحادی وانحرافی همه وهمه سبب می شود تا او خود را برای تبلیغ اسلام اروپایی در فضایی جدید آماده کند.

 

فعالیت های این فرد که دوران تحصیل خودرادرآلمان به مدرسه غیر اسلامی رفته است زمینه را برای تشکیلاتی که دارای شبکه ای سیال و خدمتگزار در سیاست های ضد دین است فراهم می آورد تا اعضای فرقه بهاییت که همواره در پیگیری سیاست های ضد ایرانی وضد اسلامی پیش گام و مقدم بوده اند توسط شبکه های اطلاعاتی وسیاسی به این پروژه گره بخورند و بخش مهمی از این پروژه شوند تا شاید بتوانند از این راه ضربه ای را به کاملترین دین آسمانی وارد آورند واز همین جاست که عملیات گسترده دین ستیزانه از چت روم ها کلید می خورد.

 

در این رابطه چند تن از فریب خوردگان سایت های ضد دینی که توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده اند اذعان داشتند:”در زمان استفاده از چت روم به طور اتفاقی به بعضی از مطالب ومباحث مذهبی برخورد می کردیم.”

 

 

آنها با اشاره به اینکه این سایت ها دارای یک چارت مشخص بودند اظهار داشتند:”با عضویت در این سایت ها مطالب ضد دینی وضد اسلامی برای ما ارسال می شد وبه این ترتیب ارتباط ما با این سایت ها روز به روز تنگاتنگ تر می شد.”

 

اما سوال اینجاست که هدف سرگروه وفعالین سایت های ضد دینی که سهم بسزایی در تولید ونشر افکار ضد اسلامی وضددینی چه در سطح جامعه وچه در سطح مجازی داشتند از تشکیل وتاسیس چنین سایت هایی چه بوده است؟

 

پرواضح است که هدف این افراد تخریب دین،ترویج افکار مارکسیستی،ایجاد شبهه افکنی با قصد ضربه زدن،مبارزه با ادیان دینی،ترویج افکار الحادی در بین عموم مردم،تمسخر باورهای اسلامی خصوصا شیعه،فراری دادن مردم از عقاید اسلامی وتبدیل مسلمانان مقید به مسلمانان سکولار بوده است.

 

حال نوبت این است که این اهداف در فضایی به جز سایت های تخصصی ضد دین نیز نشر وگسترش پیدا کنددر این راستا طرح هایی از طرف دین ستیزان مطرح می شود تا شبکه های اجتماعی ووبلاگ هاهم وارد بازی کثیف غربی ها وپیاده نظام های آنها در فضای سایبری شوند.

 

فکر اولیه فعالیت فریب خوردگان برای ارائه مطالب ضددینی به شبکه های اجتماعی توسط آرش بی خدا شکل می گیرد وبه این ترتیب فریب خوردگان با عضویت در شبکه های اجتماعی مطالب ضد دینی خودرا منتشر می کردندتا اینکه طرح بعدی از سوی ناخدا برای وبلاگ نویسی آغاز شد.

 

اکنون نوبت سایت ها و گروههای سیاسی تابلوداروبرانداز مخالف جمهوری اسلامی ایران است تا وارد میدان شوندبه همین دلیل طرح بعدی که همراهی سایت های اپوزیسیون با فعالین سایت های ضد دین می باشد شکل می گیردودبدین ترتیب سایت های بالاترین،انجمن پادشاهی،جنبش تندروسایت های مخالف با نظام نیز همسو با سایت های ضد دینی علیه جمهوری اسلامی وارد عمل می شوند.

 

مدیر ارشد سایت های ضددینی حوزه فعالیت خود را یکبار دیگر به سمت جامعه گسترش می دهدودر این راه با فردی آشنا می شود که از طرف یک کشور اروپایی دیگر در ایران مامور شده بود.این فردمامور مبلغ مسیحیت در ایران بوده وهم اکنون به عنوان پناهنده در یکی از کشورهای اروپایی زندگی می کند.این فرد که سابقه شیطان پرستی ومتال بازی را دارد فریب خوردگان رابا ابزاری چون تامین مالی،برگزاری تورهای مسافرتی وتامین مواد مخدری مثل کوکائین وماری جوانا دور خود جمع کرده اماخود در یک فرصت زمانی مناسب ناپدید می شود.

 

اماافراد دین ستیز وتیم بهایی که اهدافی مشترک با دین ستیزان در فضای مجازی دنبال می کردند فقط افکار بی دین را در دنیای سایبر پی نمی گرفتند ودر این راه توهین به عزیزترین مقدسات مسلمانان نیز در دستور کار خود قرار می دادند.

 

فریب خوردگان ویژگی های سایت های فارسی ضد دین را چنین توصیف کرده اند:”داشتن مطالب سخیف،ضعیف وطنزگونه در خصوص اسلام در فرم سوره های قرآن.”

 

یکی از ترفند های این گروه برای مخفی نگه داشتن هویت خوددر فضای مجازی حفظ هویت با نام مستعار در فضای مجازی بوده است به همین دلیل این افرادبا هویت های چند گانه در فضای سایبر به فعالیت می پرداختند.

 

 

مدیرارشد گروه الحادی در آن زمان به پشتوانه راهکارهای پیشنهادشده از سوی همفکران اروپایی خود تمامی اعضای گروه رااز اینکه هویت وIp آنها غیر قابل پیگیری است مطمئن کرده بود.

 

لذافریب خوردگان در اظهارات خود اذعان داشتند:”با توجه به توصیه های رهبر خود مبنی بر امنیت بالای سایت وتعویض مکرر Ip احتمال شناسایی خود راصفر می دانستند وبه واسطه کدگذاری ورمزنگاری هایی که این حلقه درانجام فعالیت هایشان انجام می دادندهیچ گاه تصور نمی کردند که روزی در دام نیروهای وزارت اطلاعات چشمان بیدار حافظان این مرز وبوم گرفتار آیند.”

 

مبلغان بی دینی در فضای مجازی با بهره گیری از نرم افزارهایی که به گفته خود آنها انجام هر گونه عملیات رهگیری را غیر ممکن می ساخت سعی داشتند تا تمامی فعالیت های منطبق با افکار بهایی ها وشبکه های میسیونری را پی بگیرند غافل از اینکه مجاهدت خاموش وبی وقفه مدافعان دین اسلام هرگز اجازه نخواهد داد تا آنهابه مقاصدخوددست پیدا کنند.

 

فعالین سایت های ضد دین در اظهارات خود خاطر نشان کردند:”ماهرگز تصور نمی کردیم که توسط نیروهای حفاظت اطلاعات به آسانی دستگیر شویم.”

 

آنهابا بیان اینکه فعالیت در این سایت ها وارائه مطالب به دیگران جز عقاید دینی ما نبوده است اذعان داشتند:”طبق توصیه های وراهنمایی هایی که به ما می شدماگمان می کردیم در وادی حقیقت سیرمی کنیم ولی در واقع حقیقت چیز دیگری بودوما امروز از کرده خود پشیمان هستیم.”

 

اما کلام آخراین گزارش هشداری است به خانواده های ایرانی در خصوص نظارت بر فعالیت های فرزندانشان در اینترتنت که فضایی نامحدود را پیش روی کاربران می گذارد بدانید افتادن در مسیر تباهی سایت های دین ستیز فرجامی جز پشیمانی ورسوایی ندارد.

/ 1 نظر / 78 بازدید
شورای سایبری

باعرض سلام و خسته نباشید خدمت شما بسیجی عزیز با آرزوی موفقیت انشاله در سایه ولایت پیروز باشید