بی حجابی ، وسیله بهره کشی از زنان

از بین رفتن شخصیت زن و ایجاد ناامنی برای او، سستی بنیان خانواده، گسترش فساد در جامعه و ضربه به فعالیت ها و مسئولیت های اجتماعی از جمله آثار مخرب آزادی غربی در جوامع امروزی است.جمله قربانیان اصلی این نوع جهان بینی زنان بودند. زیرا سرمایه داران با توجه به جاذبه ظاهری او می توانستند از این جنس در جهت تبلیغ و ایجاد بازارهای مختلف استفاده کنند. یعنی هم می خواستند از او و جاذبه هایش در تبلیغ کالاهای مختلف استفاده کنند و هم برای کالاهایی که مربوط به جنبه های ظاهری و خودنمایی اوست، نظیر لوازم آرایش و لباس و... بازار مصرف بیشتری ایجاد کنند.علاوه بر آن، برای افزایش بازارکار، نیروی کار زن به عنوان یک نیروی ارزان برای سرمایه داران بسیار مطلوب خواهد بود.روشن است برای استفاده از این نیروی کار ارزان بی حجاب شدن زنان ضرورت دارد. چرا که حجاب زن مانع بزرگی برای استفاده و بهره کشی از وی خواهد بود. بنابراین اول باید حیا و حجاب او و محدودیت روابط زن و مرد را از بین برد. برای این کار چه دستاویزی بهتر از شعار عوام فریب و زیبای حمایت از حقوق و آزادی زن؟

 

وقتی اسلام آمد از آنجا که یک دین خانواده محور است و به دنبال ایجاد تعادل بین غرایز و تکامل و تعامل معنوی انسان است بحث حجاب و پوشش در احکام و آیات الهی مطرح شد. حجاب به عنوان بخشی از میراث فرهنگی و شاخصه جامعه اسلامی در ایران چه برای زنان و چه برای مردان نهادینه شد.این روند ادامه یافت تا در دوره قاجار با آشنایی ایرانیان با تمدن غربی نفوذ مظاهر غربی در ایران رواج یافت. بی حجابی از لذت جویی که یکی از شاخصه‏های تمدن غربی بعد از رنسانس بود به ایران راه یافت.

 

نشان دادن جذابیت‏های جنسی و جسمی زنان در غرب برای کامروایی مردان از نشانه‌های تشخص فرهنگ غربی به شمار رفت و جامعه، زنان بی حجاب را بیشتر پذیرفت. این مسئله نزد روشنفکران ایرانی بیشتر از مردم عادی بود.با روی کار آمدن رضاخان و کشف حجاب اقشار منتسب به دولت خیلی زود آن را پذیرفتند و در پهلوی دوم با استفاده از رسانه‏ها و آموزش و پرورش و مراکز علمی و فرهنگی ترویج بی حجابی به اوج خود رسید.

 

ولی با پیروزی انقلاب حفظ حجاب به عنوان یک مقوله دینی سیاسی به کار رفت و اسلحه‏ای برای مبارزه با غرب شد.وقتی صحبت از حجاب کامل اسلامی است، چادر مشکی به عنوان کامل ترین نوع پوشش برای زن مسلمان و عفیف مطرح می شود.این جایگاه که برگرفته از تاریخ چند هزار ساله اسلام است، چنان قدرتمند در افکار عمومی جای خود را باز کرده که با تمام تغییر و تحول های صورت گرفته در نظام فرهنگی کشور، هنوز اصالت و وقار خود را حفظ کرده است.در استفاده درست از چادر مفاهیم متعالی وجود دارد که مهم ترین آن عفت است. عفتی که مولد مبارک حجاب محسوب می شود. یک زن با داشتن حجاب کامل و برتر اسلامی، کمتر مورد اذیت و آزار قرار می گیرد.

جرم بی حجابی که امروزه رخسار جامعه را زشت و مسابقه خودنمایشی را سرعت بخشیده و خیابانهای شهر را نمایشگاه ظاهرفریبان سست بنیان قرار داده حاصل عوامل گوناگونی است که نقش دو عامل در این زمینه پررنگ تر است ؛ نخست اقدامات نابخردانه متولیان فرهنگی دورانی است که تفسیری از آزادی ارائه داد که نه رهایی از تعلقات و نفسانیات بلکه جدایی و گسست از خدا و بیشتر به معنی «دست زدن به هرکاری هوس کردی» بود و دوم عدم اجرای قانون در رابطه با این امور به بهانه های متعدد من جمله لزوم فرهنگ سازی قبل اجرای قانون است.حال در مواجهه با این پدیده باید چه کرد؟

 

 

 

/ 0 نظر / 135 بازدید