تعارض فرهنگی

تعارض فرهنگی مخرب ترین اثر ماهواره

ماهواره یکی از مهم ترین زیربناهای ساختار ارتباطی و اطلاعاتی است. ماهواره وسیله ای مفیدبرای کسب آگاهی بیشتر انسان از پدیده های علمی و فرهنگی در جهانی است که تا حد یک دهکده کوچک شده است.رسانه ها در حال حاضر طیف وسیعی از اقشار تمامی جوامع را پوشش می دهند و در توسعه و پیشرفت مقاصدسیاسی، فرهنگی و اجتماعی ملل مختلف تاثیر بی نظیری دارند. اما مانند هر ابزار پیشرفته دیگری، ماهواره نیز همچون سکه دورو دارد و در کشورهای مصرف کننده این فناوری معضلاتی را پدید می آورد. اصولا ورود هر فناوری پیشرفته ای در کشورهایی که زمینه های لازم را برای توسعه فناوری وفرهنگ سازی آن فراهم نکرده اند باعث ایجاد تناقض ها و تضادهای زیادی می شود و می تواند فرهنگ و باورهای یک جامعه را مورد تهاجم قرار داده و آن را دگرگون کند. به همین دلیل چند سال پیش در مجلس شورای اسلامی قانونی به تصویب رسید که براساس آن، داشتن ماهواره و استفاده از آن مگر در مواردی که قانون پیش بینی کرده است ممنوع و غیرمجاز اعلام شدبا این همه طبق برخی آمار درصدی از جامعه در منازل خود امکان دسترسی به شبکه های مختلف ماهواره ای را دارند. دکتر ابوالقاسم عیسی مراد استاد روان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این که انسان نیاز به تعامل و ارتباط با دیگران دارد به مهر می گوید:  این نیازها گاهی مستقیم و گاهی به صورت غیرمستقیم از طریق ابزار و لوازمی مثل رسانه ها برآورده می شود. اگر ما به شیوه صحیحی به این نیاز پاسخ دهیم، فرصت به وجود آورده ایم و اگر بنا به دلایلی نتوانستیم پاسخ مناسبی برای آن بیابیم،     این امر به تهدید تبدیل خواهد شد.

آثار ماهواره

این استاد روان شناسی ادامه می دهد:  آثار ماهواره دو وجهی است و حسن ها و عیب هایی دارد؛ یک سری فرصت و یک سری تهدید. ماهواره در کنار شبکه های مبتذل یک سری شبکه های تخصصی هم دارد که بسیاری از کارشناسان از آن ها استفاده می کنند، بنابراین بهتر است برای مخاطب خود آثار خوب و بد را روشن کنیم و بگوییم این جنبه های ماهواره خوب و این جنبه های ماهواره بد است. همان طور که برای استفاده از هر وسیله ای، آموزش ضروری است درباره ماهواره نیز این موضوع مصداق دارد. چاقو هم خوب است هم بد، کودک زمانی که روش استفاده از چاقو را بلد نباشد، بی گمان دستش را می برد. پس باید ابتدا روش استفاده از فناوری را به افراد بیاموزیم و سپس آن را در اختیارشان قرار دهیم تا از تهدیدهای آن مصون باشند. به اعتقاد دکتر عیسی مراد، روش های استفاده از ماهواره اگر در جامعه تبیین نشود، آثار مخرب بسیار تکان دهنده ای خواهد داشت. درست مانند اعتیاد اینترنتی که سلامت روان افراد را تحت الشعاع قرار می دهد. مهم ترین و اساسی ترین معضل ماهواره نداشتن تطابق بسیاری از فرهنگ های دنیا با چارچوب اعتقادی و فرهنگی ماست. بسیاری از شبکه های ماهواره ای با هدف های غرب و از پیش تعیین شده، نسل جوان ما را نشانه گرفته اند و اهداف شومی را دنبال می کنند. در این شرایط اگر جوانان ما نسبت به این تهدیدها واکسینه نشده باشند، به راحتی آسیب می بینند و سلامت روانشان به خطر می افتد.

تهدید نظام خانواده در شبکه های ماهواره ای

همچنین دکتر رضا مهدوی، روان پزشک درباره تاثیرات مخرب شبکه های ماهواره ای بر جوامعی مانند ایران می گوید: تاثیر مخرب این شبکه ها محدود به صدمه زدن به چارچوب اعتقادی و دینی ما نمی شود و می توان گفت چارچوب نظام خانواده را هم تهدید می کند. فراموش نکنید که انسان به رسانه نیاز دارد زیرا نمی تواند به تنهایی زندگی کند.

از طرفی کنجکاوی و تلاش برای کسب دانش در نهاد انسان گذاشته شده است که باعث می شود او هر راهی را برای برآوردن عطش خود به دانش و اطلاعات آزمایش کند. تبادل فرهنگ و دانش از دیرباز با انسان بوده و این تبادل و تعامل فرهنگی با وجود رسانه هایی نظیر ماهواره در عصر حاضر سرعت بیشتری پیدا کرده است. در کنار این پیشرفت ها، زمینه سازی و فرهنگ سازی درباره نحوه مواجهه با خرده فرهنگ های دیگر کشورها و کسب اطلاعات در حوز ه های مختلف یکی از اساسی ترین محورهای کاری دولتمردان در تمامی کشورهاست. در واقع پر کردن خلاء فرهنگی و عاطفی افراد از کوچک ترین نهاد جامعه یعنی خانواده و سپس حمایت و پوشش نیازهای موجه انسانی توسط سازمان های مربوطه، آموزش های اجتماعی گسترده و به روز، توسعه و گسترش فرهنگ خودی و معرفی آن، از تعارض شدید افراد در مواجهه با فرهنگ های منتشر شده از طریق رسانه هایی نظیر ماهواره می کاهد.

سپردن تربیت فرزندان به دست رسانه ها

دکتر مهدوی با اشاره به شکایت بسیاری از والدین از نحوه رفتار یا پوشش یا حتی صحبت کردن فرزندان خود می گوید: والدین برای توجیه اشتباهات تربیتی خود در بیشتر موارد می گویند، ما هرگز چنین رفتارها و حرف هایی را به او یاد نداده ایم پس اشکال کار کجاست. آن ها فراموش کرده اند که از کودکی او را در مقابل بازی ها و کارتون ها و فیلم های کوتاه و بلند تلویزیونی و سپس ماهواره تنها گذاشته اند. در واقع آن ها کاری نکرده اند مگر این که تربیت او را به رسانه سپرده اند. بنابراین نباید از فرزند خود توقع رفتار دیگری داشته باشند. از این رو خیلی قبل از ورود ماهواره به منزل بسیاری از ایرانیان، فرزندان از رسانه ها تاثیر گرفته اند و طبیعی است که با ورود شبکه های مختلف ماهواره ای، جذب آن شوند.در چنین شرایطی بیشتر جوانان دچار تضادها و تناقض های شدیدی می شوند زیرا آن چه در رسانه منتشر می شود را با آن چه در جامعه می بینند، مقایسه می کنند و از نظر فکری و عقیدتی دچار مشکل می شوند.همچنین دکتر عیسی مراد با اشاره به این که متاسفانه الگوگیری های نادرست و ناصحیح به راحتی القا می شود، می گوید: وقتی از طریق رسانه ها خشونت و رفتارهای نادرست در جامعه منتشر می شود، این ما هستیم که باید پایه های فرهنگی مان را محکم کنیم و گرنه آسیب ها همواره وجود دارد. ممکن است یک دانش آموز برای ارائه یک تحقیق خوب به سراغ اینترنت رود و یک دانش آموز ساعت ها وقتش را پای ماهواره به بطالت بگذراند. باید دقت کرد که تمایلات انسان ها دو وجه دارد یکی نیاز و دیگری خواسته. نیازها همیشه در اولویت است و به تخصص و اطلاعات نیاز دارد اما خواسته ها با نیازها متفاوت است. ممکن است ما نیاز به استفاده از یک فناوری داشته باشیم اما از آن در جهت برآوردن خواسته های نادرستی استفاده کنیم. بنابراین این ها باید کاملا از هم تمیز داده شوند.

چه باید کرد

معمولا ما در برخورد با پدیده های جدید و آسیب زا اغلب راه افراط و تفریط را در پیش می گیریم. دکتر مصطفی اقلیما رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران با بیان این نکته به خراسان می گوید: اصولا در کشورهایی نظیر کشور ما هر پدیده جدیدی قبل از این که مثبت باشد، منفی است. یعنی پیش از شناسایی ابعاد مثبت آن، با نگاهی بدبینانه و صددرصد منفی به آن نگاه می کنیم. اندک اندک و با توسعه آن پدیده مجبور می شویم با آن کنار بیاییم زیرا نمی توانیم از مزایای آن چشم پوشی کنیم. از آن جا که سرعت توسعه فناوری در جهان بسیار زیاد است، قبل از این که فرهنگ سازی، آموزش اطلاع رسانی و تبیین فرصت ها و تهدیدهای یک پدیده را در دستور کار قراردهیم، آن پدیده همه گیر و آسیب هایش از هر طرف نمایان می شود. واقعیت این است که برخورد تک بعدی با بسیاری از پدیده های روز صحیح نیست و باید به لوازم و پدیده های دیگر هم راستای آن نیز توجه کرد. درباره ماهواره هم باید گفت اگر قرار است محدودیت دسترسی به ماهواره اعمال شود باید درباره اینترنت هم همین کار را کرد زیرا هر آن چه در ماهواره وجود دارد، در اینترنت هم هست. اما مگر غیر این است که دنیای امروز بدون اینترنت در ذهن کسی نمی گنجد. بنابراین اگر می خواهیم وارد حوزه آسیب های ماهواره و اینترنت شویم، ناچاریم فرهنگ سازی را شروع کنیم و کارهای خوبی در این زمینه انجام دهیم. در واقع از الان باید به فکر روزی باشیم که دسترسی به هزاران شبکه ماهواره ای با یک دستگاه کوچک میسر است. لزوم پر کردن اوقات جوانان با برنامه های تفریحی سالم، لزوم برنامه سازی طبق شرایط فرهنگی و اجتماعی، فراهم کردن زمینه اشتغال و تسهیل ازدواج جوانان و شناسایی دقیق نیازهای جامعه از اساسی ترین راهکارهای مبارزه با پدیده هایی نظیر شبکه های ماهواره ای است.

حتی ضروری است در ساخت برنامه های تلویزیون خودمان تجدیدنظر جدی کنیم زیرا برنامه سازان با ساخت سریال ها و فیلم های متعدد ناخواسته به سنت شکنی دست می زنند و معضلات جوانان را در رویارویی با اجتماع و خانواده خود پیچیده تر می کنند.

خراسان-مورخ شنبه 31/02/1390 شماره انتشار 17840

نویسنده:مهاجر

 

 

/ 0 نظر / 106 بازدید